Vabljeni na redni občni zbor članov NK Gančani

V  A  B  I  L  O

Vljudno vabljeni na redni Redni občni zbor članov Nogometnega kluba Gančani, ki bo v soboto 26. januarja 2019, s pričetkom od 18.00 uri v dvorani Športno-rekreacijskega centra Gančani.

Dnevni red: 

 1. Otvoritev rednega občnega zbora članov in pozdrav navzočih,
 2. Izvolitev organov občnega zbora: predsednika, dva člana delovnega predsedstva, zapisnikarja, dva overitelja zapisnika in verifikacijske komisije
 3. Poročila o delu NK Gančani:
  • poročilo predsednika,
  • poročilo blagajnika,
  • poročilo nadzornega odbora,
  • poročila trenerjev,
  • poročilo verifikacijske komisije
 4. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 5. Program dela in finančni plan za leto 2019
 6. Beseda gostov
 7. Razno

Lep pozdrav in nasvidenje na rednem občnem zboru članov NK Gančani!

                                                                                       

                                                                                      UO NK Gančani